MonkeyMoonshine banner

Faddau ‘m chyfaill

‘ch chreuau burnt i mewn i ‘m yn gwarthnodi ‘m asgre

Amsera wedi addysgu ni bydew ddigon , fi m pawb ‘r bechodau

Faddau ‘m angerdd , bagla chen

Faddau ‘m chyfaill

Ddeisyfa at bod 16, mewn barc i mewn banstead siwrnai hychwaneg

namyn ai ddymuniadau were ceffylau achenogion would farchoga

a ‘m fi d andwya ‘i pawb ail

your eyes burnt a brand into my heart
Time has taught us well enough, I’m all the sins
forgive my passion, it runs away from me
forgive me friend,
I wish to be 16, in a field in banstead once more
but if wishes were horses Beggars would ride
and me i’d fuck it all up again anyway

Leave a Reply